privind aprobarea procesului verbal de negociere a pretului de cumparare a terenului cu suprafata de 1000 m.p. vie -degradata, situat in intravilanul Com. Stranoane, Str. Valea Danei, din t.46, p.2612, nr. cadastral 54384.

Source