privind aprobarea proiectului „ELABORAREA IN FORMAT GIS A DOCUMENTATIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE PLANIFICARE URBANA-PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI STRAOANE,”Jud. Vrancea si a cheltuielilor legate de proiect

Source