privind aprobarea Planului Anual de Actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Straoane, judetul Vrancea pentru anul 2022.

Source