HCL nr. 95 din 14.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere rețea publică de canalizare în vederea racordării în localitatea Periam”

Anexa nr. 1                         Anexa nr. 2

HCL nr. 96 din 14.12.2020 privind aprobarea modificării și completării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 8889/23.10.2013 încheiat între Comuna Periam și domnul Drăcea Nicolae-Lucian

Act adițional

HCL nr. 97 din 14.12.2020 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Periam pe anul 2021

PAAP Comuna Periam pe anul 2021

HCL nr. 98 din 14.12.2020 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam pe anul 2021

PAAP Avântul Periam pe anul 2021

HCL nr. 99 din 14.12.2020 privind aprobarea Programului Anual al Achizițiilor Publice al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam pe anul 2021

PAAP SPAAC Periam pe anul 2021

HCL nr. 100 din 14.12.2020 privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al  Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam, pentru anul 2021

Organigramă                        Stat de funcții

HCL nr. 101 din 14.12.2020 privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Serviciului Public de Alimentarecu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, pentru anul 2021

Organigramă                       Stat de funcții

HCL nr. 102 din 14.12.2020 privind stabilirea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale  S.C. AQUA PERIAM S.R.L., pentru anul 2021

Organigramă                       Stat de funcții

HCL nr. 103 din 14.12.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, pentru anul 2021

Anexa nr. 1

HCL nr. 104 din 14.12.2020 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021

HCL nr. 105 din 14.12.2020 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, doamnei Luka Lina

HCL nr. 106 din 14.12.2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020

HCL nr. 107 din 14.12.2020 privind modificarea art. 459 alin. 1 pct. I Capitolul II din Anexa nr. 1 a H.C.L. Periam nr.37/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Comuna Periam pentru anul 2021

Anexa nr. 1

 

 

Articolul HCL nr. 95-107 din 14.12.2020 apare prima dată în U.A.T Comuna Periam.

Source