HCL nr 23 din 28.07.2022 ,, Taxă drumuri locale,,

Source