Ghidul solicitantului stabileşte regulile privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Comunei Chiajna, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din comuna Chiajna. Suma totală aprobată în bugetul general consolidat al Comunei Chiajna pe anul 2023 pentru susținerea cultelor religioase din comuna Chiajna, este de 1.500.000 lei, si se aloca pentru completarea fondurilor […] Source