Ghidul solicitantului stabileşte regulile de depunere, selecţie şi implementare a proiectelor pentru programul “Promovarea sportului de performanță” (P1) pentru anul bugetar 2023. Comuna Chiajna, acordă finanţare nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive în conformitate cu prevederile: HCL nr.3/29.01.2016 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Comunei Chiajna alocate pentru […] Source