Finalizarea proiectului ”Utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile publice din Orașul Pantelimon, județul Ilfov”, COD SMIS: 161532.

U.A.T. Pantelimon anunţă finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului „Utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile publice din Orașul Pantelimon, județul Ilfov”, cod SMIS 161532.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin POIM – Măsuri pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul autorităților publice locale

Obiectivul general al proiectului în constituie reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea independenței energetice la nivelul orașului Pantelimon, județul Ilfov, utilizând surse regenerabile de energie în vederea asigurării consumului propriu de energie electrică și termică din clădirile publice, prin realizarea de sisteme de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice și montarea de sisteme de pompe de caldură pentru producerea de energie termică.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Creșterea nivelului de independență energetică al U.A.T. Orașul Pantelimon prin realizarea a nouă sisteme cu panouri fotovoltaice de producere de energie electrică din surse regenerabile de tip solar pentru consumul propriu a nouă cladiri publice din orașul Pantelimon.

Creșterea nivelului de independență energetică al U.A.T. Orașul Pantelimon prin realizarea a cinci sisteme cu pompe de cladură aer-apă de producere de energie termică din surse regenerabile de tip aerotermal pentru consumul propriu a șase clădiri publice din orașul Pantelimon.

Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă pe conturul de proiect cu peste 50%, prin asigurarea consumului propriu de energie termică și electrică din surse solare si aerotermale.

Rezultatele proiectului:

Asigurarea consumului propriu de energie electrică și termică din surse regenerabile în clădirile publice din orașul Pantelimon prin:

  • realizarea a nouă sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată însumată de 435,20 kw;
  • realizarea a cinci sisteme de pompe de caldură aer-apă cu o putere instalată însumată de 359 kw;
  • reducerea emisiilor de CO2 pe conturul de proiect cu cel putin 50%.

Valoarea totală a proiectului este de: 6.307.961,67 lei

Valoare totală eligibilă: 4.894.210,24 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune: 4.160.078,70 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 734.131,54 lei;

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 1.413.751,43 lei.

Data începere proiect: 1.11.2022

Data finalizare proiect: 31.12.2023

Durata de implementare a proiectului este de 14 luni.

Pentru detalii suplimentare, vă puteţi adresa Primăriei Oraşului Pantelimon, Str. Sfantul Gheorghe, Nr. 32, Oraşul Pantelimon, jud. Ilfov, persoană de contact: DANIELA ALEXANDRA DAN – Responsabil proiect, Tel: 021.301.70.98, Fax: 021.350.24.42, E-mail: [email protected].

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Loader Loading…

Source