UAT Negreşti-Oaş anunță finalizarea proiectului implementat în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest intitulat “Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord – Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021- 2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii (altele decât reședințe de județ) şi orașe, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic (2D)”, cod SMIS 143479 cu finanţare prin POAT 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului a fost pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest.
Obiectivul specific al proiectului a fost asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:
– mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe,
– regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe
– centre de agrement/baze turistice (tabere şscolare)
– infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic
Rezultate aşteptate: 81 documentaţii tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pentru domeniile:
– mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe,
– regenerare urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe
– centre de agrement/baze turistice (tabere şscolare)
– infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic
Beneficiar:UAT Negreşti-Oaş în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Nr. și dată contract de finanțare: 1.1.149/01.11.2021
Valoarea totală a proiectului: 30.790.555,61 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 30.416.763,95 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 25.791.097,82 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 4.043.959,95 lei
Durata proiectului: 42 luni, respectiv de la 01.08.2020 până la 29.12.2023
UAT Negreşti-Oaş a beneficiat de sprijin pentru întocmirea documentației tehnico-economice pentru obiectivul/obiectivele de investiții: “Îmbunătăţirea mobilităţii urbane în oraşul Negreşti-Oaş” şi “Regenerare urbană prin reabilitarea integrată a spaţiilor publice – curte Liceul Tehnologic Ioniţă G. Andron în oraşul Negreşti-Oaş”.

Obiectivul general al proiectului a fost pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest.

Obiectivul specific al proiectului a fost asigurarea capacităţii la nivel regional de a pregăti documentaţii tehnico-economice la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile:
– Mobilitate urbană pentru municipii (altele decât resedinţe de judeţ) şi oraşe;
– Regenerare urbană pentru municipii (altele decât reşedinţe de judeţ şi oraşe)
– Centre de agreement/baze turistice (tabere şcolare);
– Infrastructură şi servicii publice de turism, inclusive obiective de patrimoniu cu potential turistic.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.806.429,73 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 23.635.465,31 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 3.641.464,94 lei.

Prin sprijinul acordat UAT Negreşti-Oaş, in parteneriat cu ADR Nord-Vest proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei Prioritare 1: O.S. 1.1. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa [email protected]

Descarca anuntul

Source