Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Europeană prin POAT 2014-2020

Valoarea eligibilă a proiectului: 24.884.417,30 lei, din care 769.465,06 lei – valoare eligibilă ADR Centru, respectiv 24.114.952,24 lei – valoare eligibilă parteneri. Valoarea eligibilă aferentă UAT Oraşul Copşa Mică este de 657.736,80 lei.
 

Source