Proiectul se derulează pe o perioadă de 35 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu MINISTERUL ENERGIEI în calitate de autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru Modernizare.

Source