,, DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA CORDUN, JUDEȚUL NEAMȚ”

COMUNA CORDUN, cod fiscal: 2613680, cu sediul în CORDUN, județ (sector) Neamț, JUD. NEAMŢ, SAT CORDUN COM. CORDUN, NR.1, cod poștal 617135, tel. 0233748196, fax 0233748196, e-mail: [email protected] , reprezentată prin Primar CIOBANU Adrian, anunță în calitate de beneficiar semnarea contractului de finanțare nr. 2236DOT ⁄ 2023  și derularea începând cu luna septembrie a acestuia, prin proiectul cu nr. cod F-PNRR-Dotari-2023-0786, intitulat: ,,DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA CORDUN, JUDEȚUL NEAMȚ”,

 finanțare acordată prin:

*  prin Uniunea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”

*  Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României,  PNRR/Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15: Educație

o   Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13 Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională(EFP) și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și

o   Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și

o   Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.                         

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 1.223.022,50  lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.026.835,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 195.098,65  lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 1.088,85 lei.

Data de începere a proiectului este 31 August 2023 iar data de finalizare a acestuia nu va fi mai târziu de 31 decembrie, 2024, conform Contractului de Finanțare.

Obiectivul general al proiectului constă în dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din cadrul UAT Cordun, județul Neamț, în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern si incluziv.

Obiectivele specifice ale proiectului contribuie la componenta Educație -PNRR C15 prin:

o   asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatica și a sălilor de clasă cu echipamente TIC.

o   îndeplinirea standadelor de calitate în sălile de clasă prin achiziționarea de mobilier modern și materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximală a potențialului fiecărui copil în funcție de aptitudinile și interesele fiecăruia: 32 de săli de clasă, 1 laborator IT și două laboratoare de științe (multidisciplanare) vor fi dotate cu mobilier specific și materiale didactice.

o   se asigură transformarea digitală a unităților de învățământ vizate de proiect.

dotarea laboratoarelor de științe (mutidisciplinare) cu dotări specifice astfel încât să asigure un act adițional modern și aplicat

Comunicat-lansare_PNRR_CORDUN_-C15

Sursa: https://neamt.press/2023/09/28/dotarea-unitatilor-de-invatamant-din-comuna-cordun-prin-pnrr/?fbclid=IwAR283elgGnR7fXY4pxJEmJL6WFAHpj6knt84aDtp71mPFwhbp5Gv6NMk-rs_aem_ASMZCYEpsv46ha48TFyX_Ap5aRWK6fTebYOM3bb6wc0O4zTwTNBzgqJw6T3Gq0BUTuQ

Share This:

Source