Apa și nămolul din lacurile sărate de la Ocna Sibiului sunt vestite în țară și în străinătate pentru proprietățile lor benefice în tratarea mai multor boli. Pe lângă potențialul curativ, Ocna Sibiului este un loc fascinant unde existau exploatații de sare încă din vremea romanilor, actualele lacuri formându-se în urma prăbușirii galeriilor minelor. Efectele pe care le au apa și nămolul din lacurile de la Ocna Sibiului în tratarea anumitor boli s-au transmis din generație în generație, însă, de curând, administrația locală a intrat în posesia unor studii științifice complexe privind arealul despre care vorbim.

Prof. univ. emerit dr. ing. Constantin Oprean, fostul rector al ULBS, a donat primăriei Ocna Sibiului mai multe exemplare din cartea „Biodinamica lacurilor de la Ocna Sibiului” semnată de prof. univ. dr. biolog Letiția Oprean, precum și cercetările cuprinse în „Studii privind evaluarea complexă și elaborarea de soluții pentru valorificarea lacurilor Ocna Sibiului ca obiectiv turistic, balneoclimateric și de agrement curativ”, Rapoarte științifice 2005, 2006, 2007, raport de activitate etapa I V 2006, raport final 2006.
Cartea „Biodinamica lacurilor de la Ocna Sibiului” scoate la lumină o serie de date interesante, atât despre istoria acestor locuri, cât și despre proprietățile biochimice ale apei și nămolului. Vom putea găsi aici informații despre motivele pentru care Lacul Brâncoveanu a fost botezat cu numele domnitorului român, despre cele 50 de vedre cu apă sărată duse de la Ocna Sibiului la Viena și o serie de lucruri mai puțin știute despre apa și nămolul lacurilor din orașul – stațiune.
Practic, o dată cu predarea acestor lucrări, autoritățile locale din Ocna Sibiului dispun de o bază științifică solidă pentru tot ceea ce înseamnă balneație în Complexul Lacurilor naturale. Profesorul Constantin Oprean spune că a dorit ca rodul muncii soției sale să poată fi folosit atât pentru informarea publicului larg, cât și pentru o bună administrare a acestor bogății naturale de către administrația locală.

„Pot spune că o dată cu această donație, Primăria Ocna Sibiului dispune de o documentație completă în ceea ce privește istoria acestor locuri și proprietățile apei și nămolului din lacuri. Donația domnului profesor Constantin Oprean este un instrument prețios care conferă fundamentare științifică discuțiilor despre proprietățile tămăduitoare ale lacurilor de la Ocna. Sunt convins că demersul doamnei prof. Letiția Oprean ne va fi de un real folos, atât în privința unei bune cunoașteri a tot ceea ce înseamnă această zonă, cât și pentru viitoare proiecte de dezvoltare a arealului. E important ca atunci când vorbim despre efectele vindecătoare ale apei și nămolului să avem argumente științifice complexe, nu doar recomandări empirice. Doresc să îi mulțumesc profesorului Constantin Oprean pentru gestul său, în numele întregii comunități, pentru prețioasa donație și să îl asigur de toată recunoștința noastră” a declarat primarul orașului Ocna Sibiului, Claudiu Predescu.

Source