Din 1 ianuarie 2024 se vor aplica reglementările Legii nr.196/2016 privind acordarea unui nou beneficiu de asistență socială, venitul minim de incluziune (VMI). Acesta se acordă familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială și va înlocui venitul minim garantat (VMG) și ajutorul pentru susținerea familiei (ASF), care vor înceta.

În perioada 13 noiembrie – 31 decembrie 2023, Compartimentul  de Asistență Socială (CAS) din cadrul Primăriei Șura Mare primește cereri pentru acordarea noului tip de ajutor.

Important! Sunt așteptați cu documentele necesare toți beneficiarii actuali de venit minim garantat și ajutor pentru susținerea familiei cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Sibiu. În prezent, în evidențele CAS sunt înscriși în total 55 beneficiari de astfel de ajutoare care vor trebui să se prezinte la Compartimentul de Asistență Socială pentru a se înscrie în evidențe pentru noul tip de ajutor.

Condițiile de acordare a venitului minim de incluziune:

Să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Șura Mare

În cazul persoanelor singure în vârstă de până la 65 de ani, să obțină un venit net ajustat mai mic sau egal cu nivelul maxim stabilit prin lege, respectiv 275 lei

În cazul persoanelor singure, în vârstă de cel puțin 65 de ani, să obțină un venit net a ajustat mai mic sau egal cu nivelul maxim stabilit prin lege, respectiv 400 lei

pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii, venituri nete lunare ajustate să fie de până la 700 lei

Să nu dețină bunurile mobile si imobile care duc la excluderea acordării acestui ajutor, pe care o găsiți aici:  https://primariasuramare.ro/

Compartimntul de Asistență Sociala Șura Mare va analiza cererile depuse și va verifica documentele depuse, iar în funcție de situație va fi realizată ancheta socială în teren, la domiciliul/reședința/locuința declarată.

Care va fi cuantumul venitului minim de incluziune?

Ajutorul va fi format din totalitatea sumelor aferente ajutorului de incluziune și a celui pentru familia cu copii, care se stabilesc în funcție de încadrarea în veniturile nete lunare ajustate realizate de familie.

Valoarea maximă a ajutorului de incluziune, prima componentă a venitului minim de incluziune,  va fi de 275 de lei/ lună/ membru de familie, cu excepția persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pentru care cuantumul maxim este de 400 de lei/lună. În cazul celei de-a doua componente a venitului minim de incluziune, ajutorul pentru familia cu copii, valoarea se stabilește în funcție de structura familiei, veniturile ei și numărul de copii, cuantumul maxim ajungând la 480 de lei.

Formularele tip care trebuie completate, precum și lista cu documente care se vor atașa la aceste cereri sunt disponibile:

Online, pe Primaria comunei ȘURA MARE – Pagina oficiala a Comunei Șura Mare – Județul Sibiu (primariasuramare.ro)

În format tipărit, la sediul CAS Șura Marestr.Principală nr.252, începând cu 13 noiembrie, în programul de lucru: luni-miercuri, între orele 9.00 – 12.00,joia între orele 12-16  iar vineri între orele 9.00 – 14.00.

Unde se depun cererile, însoțite de documentele doveditoare:

-la sediul CAS Șura Mare, în programul menționat.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul de Asistență Socială, pe adresa de e-mail: [email protected], fizic, la sediul  CAS sau telefonic, la numărul de telefon0730.584.434.

  Documente necesare (14,7 KiB, 195 hits)

  DAS_Lista_bunurilor_ce_conduc_la_excluderea_acordarii_venitului_minim_de_incluziune (95,5 KiB, 73 hits)

  DAS_Cerere_Declaratie_pentru_acordarea_venitului_minim_de_incluziune (3,2 MiB, 67 hits)

Source