Distribuția produselor alimentare- în cadrul POAD 2018-2021 Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014- 2020 din Fondul de Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane  continuă prin acordarea pachetelor rămase nedistribuite persoanelor care aparțin următoarelor categorii:

  • persoanele aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, dovedite în baza anchetei sociale.
  • persoanele dependente, cu handicap grav sau accentuat în baza certificatului de încadrare în grad de handicap valabil
  • cele care locuiesc în așezările informale pot fi incluse pe listele suplimentare și a ordinului prefectului județului  pe raza căruia este situată așezarea informală pe baza listei comunicate de către reprezentantul legal al unității/ subdiviziunii administrativ- teritoriale.

Distribuția se va derula începând cu data de 12.01.2023 prin acordarea unui pachet iar pentru persoanele cu handicap acordarea se va face prin înscrierea pe liste suplimentare în baza cererii, a prezentării în copie a certificatului de încadrare în grad de handicap aflat  în termen de valabilitate și a actului de identitate valabil, în limita stocului disponibil .

DISTRIBUIREA SE VA FACE DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM :
LUNI – VINERI – 10 – 13

Locul de distribuire este CLĂDIREA ,,CANTINEI SOCIALE“ BRAD, situată în Brad, Str. ALEEA PATRIEI, NR.2

Distribuirea se face pe baza BONURILOR DE ORDINE ÎNMÂNATE DE CĂTRE POLIȚIA LOCALĂ ÎN DIMINEAȚA FIECĂREI ZI DE DISTRIBUIRE, ÎNCEPÂND CU ORA 7, CU PREZENTAREA  ACTULUI DE IDENTITATE VALABIL

(Nu se acceptă liste întocmite în prealabil!)

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, Programului Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C(2014) 9102 din 28.11.2014 de aprobare a programului operațional de asistență alimentară și materială de bază în vederea acordării de sprijin prin Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane din România, cu modificările ulterioare, precum și ale Ordonanței de Urgență nr. 84/ 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD- facem cunoscut că se vor distribui ajutoare alimentare sub formă de pachete,
fiecare beneficiar final  va primi un pachet conținând următoarele produse alimentare:

Produs Ambalare Număr ambalaje Greutate (kg sau litri)
Făină albă de grâu pungă de 1 kg. 5 5,00
Mălai pungă de 1 kg. 4 4,00
Paste făinoase pungă de 400 g. 2 0,80
Ulei sticlă din plastic de 1 l. 4 4,00
Zahăr pungă de 1 kg. 2 2,00
Orez pungă de 1 kg. 4 4,00
Conservă carne de vită cutie metalică de 300 g. 5 1,50
Conservă carne de porc cutie metalică de 300 g 3 0,90
Conservă pateu  de ficat de porc cutie metalică de 200 g. 5 1,00
Compot de fructe borcan sticlă sau cutie metalică 720 ml. 2 1,44

Persoanele care fac parte din categoriile anterior precizate POT BENEFICIA DE PRODUSE ALIMENTARE PENTRU O SINGURĂ CATEGORIE căreia îi aparțin la data distribuirii ajutoarelor.

Source