Dispozitia nr 6 din 27.01.2023 privind actualizarea Programului anual al achizitiiolor publice al comunei Romos pentru anul 2023 Referat Source