DISPOZIŢIA nr. 309 din 15.02.2023

privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 16.02.2023

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit.a), art.134 alin.(4) și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 16.02.2023, ora 11,30, prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

(2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

Anexă

La Dispoziția nr. 309

Din data de 15.02.2023

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a descrierii investiției și a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție – faza DALI+SF pentru obiectivul ”Reabilitare și extindere clădire pentru CENTRU REZIDENȚIAL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ ȘI ÎNGRIJIRI PALEATIVE SPECIALIZATE ÎN AMBULATORIU”.

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor gratuități la serviciile publice de transport local în Municipiului Timișoara în perioada 17-19 februarie 2023 cu ocazia deschiderii festive a programului ”Timișoara-Capitală Europeană a Culturii 2023”.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost initiate de Primarul Municipiului Timișoara – domnul Dominic Fritz, și au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

The post first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source