PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

            În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;.

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 05.10.2023, ora 12,00, prin platforma online de videoconferință.
Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

1.   Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională De Investitii ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire Sală Polivalentă, str. Aleea FC Ripensia, nr 35-37, Municipiul Timișoara, Jud. Timiș”.

2.   Proiect de hotărâre privind  aprobarea valorilor estimate rezultate din analiza Studiului de Prefezabilitate pentru investitia: “Construire Sală Polivalentă Str. Aleea FC Ripensia, nr. 37-35, localitatea Timișoara, județul Timiș”.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele  înscrise  pe Proiectul Ordinii de zi de pe pagina de SharePoint a Primăriei Municipiului Timișoara https://primariatm.sharepoint.com/sites/consiliul.local.

                  (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR, DOMINIC FRITZ SECRETAR GENERAL,  CAIUS ȘULI      
  Avizat juridic, CRISTIAN JENARIU      

The post DISPOZIŢIA nr.  2028 din 04.10.2023 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ  EXTRAORDINARĂ pentru data de 05.10.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source