PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133 alin (2) lit a), art. 134 alin (4) și art. 196 alin 1 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art. 1:  Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 04.09.2023, ora 10,00, prin platforma online de videoconferință
Art. 2: Proiectul Ordinii de zi:

            Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării continuității prestării activităților de salubrizare stradală și deszăpezire, activități componente ale Serviciului de Salubrizare în Municipiul Timișoara, până la finalizarea procedurii de atribuire prin licitație deschisă, prin încheierea unui contract de achiziție publică de servicii, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
Art. 3 : (1) Consilierii locali vor prelua proiectul  de pe pagina de Share Point a Primăriei Municipiului Timișoara https://primariatm.sharepoint.com/sites/consiliul.local/.

          (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să  formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 4 : Prezenta dispoziţie se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR, DOMINIC FRITZ SECRETAR GENERAL,  CAIUS ȘULI    

The post DISPOZIŢIA nr. 1870  din 01.09.2023 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ  EXTRAORDINARĂ pentru data de 04.09.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source