Din data de 16.10.2023 cetățenii din Turnu Măgurele pot depune la sediul Serviciului Public de Asistență Socială, str. Sf.Vineri nr.13, cerere pentru acordarea ajutorului/ suplimentului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale , energie electrică și combustibili solizi sau lichizi.

ACTELE NECESARE:

ACTE DE IDENTITATE

–     copii BI/CI ale solicitantului şi membrilor de familie;

 • copii certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani;
 • copii certificat de căsătorie;
 • hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei / sau de încuvinţare a adopţiei;
 • hotărâre judecătorească sau hotărârea comisiei pt. protecţia copilului privind măsura plasamentului;
 • hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă;
 • hotărârea judecătorească de instituire a tutelei / curatelei;
 • alte acte privind componenţa familiei.

ACTE PRIVIND VENITURILE

 • adeverinţă de la angajator cu salariul net + valoarea bonurilor de masă (unde este cazul)
 • cupoane de pensii,indemnizaţia pentru creştere copii,stimulent de inserţie,alocaţie de plasament
 • cupoane sau adeverinţe de şomaj;
 • cupon sau adeverinţă D.G.A.S.P.C. pentru indemnizaţia de handicap;
 • adeverinţă ANAF pentru persoanele majore.

ACTE DOVEDITOARE PRIVIND PROPRIETATEA ŞI BUNURILE

 • copii acte de proprietate,contract de închiriere,împuternicire notarială a proprietarului locuinţei pt. un membru de familie,contract comodat,contract de concesiune,acte de stare civilă pt. moştenitorii legali;
 • adeverinţă registru agricol cu suprafaţa terenurilor,categoria de animale,familii de albine şi numărul lor,etc.;
 • copii talon autoturism
 • adeverinţă de la  taxe şi impozite privind bunurile mobile şi imobile;
 • adeverinţă asociaţia de proprietari cu nr. de persoane înscrise;
 • copia ultimei facturi  GAZ + factură ENERGIE ELECTRICĂ(cod loc consum+cod client)
 • dosar cu şină

Source