Din 2023, obținerea autorizației de construcție/desființare este condiționată de obținerea avizelor de mediu

Primăria Municipiului Timișoara aduce la cunoștința cetățenilor că, în vederea obținerii autorizației de construire/desființare, începând cu anul 2023, Biroul Avize și Control Mediu, va emite următoarele avize: Aviz principiu mediu urbanși Aviz  gestiune deșeuri, care va fi însoțit de un Plan de eliminare a deșeurilor;

Avizul principiu mediu urban se eliberează  pentru  lucrările de investiție ce urmează să afecteze zonele verzi amenajate/neamenajate, indiferent de regimul juridic, (arbori, arbuști, rabate cu flori anuale/perene, gazon, vegetație ierboasă perenă) , urmând ca sumele reprezentând contravaloarea materialului dendrologic afectat să fie achitate de beneficiar/constructor .

Avizul  gestiune deșeuri se eliberează  pentru  lucrările de investiție și este o condiție impusă în Certificatul de Urbanism. Acesta este valabil numai însoțit de Planul de gestionare a deșeurilor rezultate din realizarea investiției (dacă este cazul) sau desființare (demolare). Mai mult de atât, șantierele vor fi încadrate în categorii de risc, pe baza unor indicatori obiectivi.

Pentru eliberarea avizelor mai sus menționate, taxa este de 100 lei pentru fiecare dintre ele, iar pentru eliberarea acestora în regim de urgență, în termen de 3 zile lucrătoare, se va achita suplimentar o taxă de urgență în valoare de 100 lei pentru fiecare aviz în parte. Contul în care se poate face plata este același, atât pentru achitarea taxei în regim normal, cât și pentru achitarea taxei în regim de urgentă, și anume: RO90TREZ62121360206XXXXX

Actele necesare  pentru obținerea avizelor  se depun la Primăria Municipiului Timişoara, camera 12 – Serviciul Informare și Consiliere Cetăţeni, ghişeele 1 şi 2, și documentele necesare și cererea se pot consulta pe www.primariatm.ro/formulare/ secțiunea mediu.

Serviciul Comunicare

The post Din 2023, obținerea autorizației de construcție/desființare este condiționată de obținerea avizelor de mediu first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source