În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica locală, U.A.T. Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect…

Citeşte mai multe

Source