01 .08.2023

Primăria Municipiului Timişoara invită  toate persoanele interesate,  la întâlnirea de dezbatere publică a următorului proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Timișoara.

Evenimentul are loc în data de 10.08.2023, ora 1630 în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara, Bd. CD Loga nr. 1, et. 1.

Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu valoare de recomandare, participarea la ședință, luarea cuvântului,  privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris Direcţiei Secretariat General – Serviciul Administraţie Locală sau in format electronic la adresa: [email protected], până la data de 09.08.2023, ora 1200.

Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre.

Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 3 minute pentru fiecare participant.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat mai jos:

https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=36C5B213258FAE80C22589D600470727

SECRETAR GENERAL

CAIUS ȘULI

The post DEZBATERE PUBLICĂ PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source