În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 52/2003, republicată privind transparența decizională în administrația publică și ale art. 20, alin.1 din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  Primăria Orașului Negrești Oaș, inițiază procedura de dezbatere publica pentru, “Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor special pe anul 2022 ”.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare a persoanelor juridice și fizice interesate pot fi depuse zilnic până la data  de  19.11.2021  ora 10,00  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail  [email protected] , prin poștă pe adresa instituției,  localitatea Negrești Oaș, strada Victoriei, nr. 95-97, județul Satu Mare, cod 445200 sau la registratura Primăriei orașului Negrești Oaș.

Dezbatarea publică va avea loc în data de 19.11.2021,ora 10,30 pentru persoanele juridice,  respectiv 14.00 pentru persoanele fizice,  la Muzeul Țării Oașului

Pentru informatii suplimentare vă stăm la dispoziție la numărul   de telefon 0261/854845.

DOCUMENTE ATASATE

Source