Context

În urma lansării spre dezbatere publică a proiectelor de planuri-cadru pentru învățământul liceal și profesional, care vor intra în vigoare gradual, începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2021-2022, Grupul de Lucru pentru Educație constituit la nivelul județului Timiș (GLE@AntiCovidTm), o inițiativă a platformei AnticovidTm, a organizat în data de 20 ianuarie, o consultare publică online în care au fost dezbătute planurile-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică, profilurile real și umanist, dar și filiera vocațională.

La această dezbatere au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Timiș, reprezentanți ai Consiliului Județean al Elevilor, reprezentanți ai sindicatelor școlare, ai mediului privat, profesori și părinți de-o potrivă.

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, a creat pentru fiecare filieră în parte două variante de planuri-cadru, care pot fi găsite pe pagina de internet a Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Câteva concluzii

În urma dezbaterii au putut fi trase câteva concluzii, printre care faptul că modificările propuse nu țin cont de finalitățile educaționale, și anume de profilul absolventului de clasa a X-a sau clasa a XII-a, care cuprind o serie de competențe cheie care pot fi ușor omise de curricula și conținuturile care ar urma să fie dezvoltate pe baza acestor planuri-cadru.

S-a pus accentul pe transdisciplinaritate și pe valoarea adăugată pe care aceasta o poate aduce, un exemplu de abordare al transdisciplinarității fiind dezvoltarea de proiecte sau metoda project based learning.

Deși sănătatea și sedentarismul sunt o provocare pentru o parte semnificativă a societății, orele de educație fizică și sport sunt reduse la o oră, maxim două ore pe săptămână.

De altfel, numărul orelor de TIC (tehnologia informației și comunicațiilor) este redus la o oră pe săptămână, în contextul în care cerința de abilități digitale este tot mai ridicată.

Ce urmează

Miercuri, 27 ianuarie, de la ora 18:00, va avea loc o a doua dezbatere organizată de Grupul de Lucru pentru Educație, iar de data aceasta vor fi puse sub lupă planurile-cadru pentru învățământul tehnologic și profesional. La această dezbatere pot participa toți cei interesați de acest subiect. Link-ul de înscriere pentru participare http://bit.ly/glepcl2021

Propuneri de îmbunătățire din partea tuturor factorilor interesați, pot fi trimise la adresa de email [email protected], până la data 31.01.2021. 

Articolul Dezbatere publică învățământ apare prima dată în Primăria Municipiului Timișoara.

Source