În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Brad aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat următorul  proiect de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad.

Anexa la Proiectul de hotărâre

Proiectul  de hotărâre poate fi consultat:
– pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad www.primariabrad.ro – la secțiunea Transparență Decizională;
– la sediul Primăriei Municipiului Brad, strada Independenței, nr. 2 (panoul de afișaj);
– în  Periodicul de informare al Consiliului  Municipal Brad „Zarandul”.
Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot transmite, în scris,  până la data de  21 decembrie  2020, astfel:
– ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:  [email protected];
– prin poștă pe adresa: strada Independenței, nr. 2, municipiul  Brad, județul Hunedoara;
– la sediul instituției, Compartimentul Relații Publice, din municipiul Brad, strada Independenței, nr. 2, județul Hunedoara.
Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la aceste proiecte, precum și propunerile și observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea ”Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru fondul forestier proprietatea Municipiului Brad .”
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul  de hotărâre în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 21 decembrie 2020.

             Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele numere de telefon: 0254 612 665, 0254 612 666, e-mail: [email protected].

Source