În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Brad aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat următoarele  proiecte de hotărâre:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului  Brad.
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amenajarea,  întreţinerea şi exploatarea locurilor de  parcare  amenajate pe domeniul public al  Municipiului  Brad.

Proiectele  de hotărâre pot fi consultate:

  • pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Brad www.primariabrad.ro – la secțiunea Transparență Decizională;
  • la sediul Primăriei Municipiului Brad, strada Independenței, nr. 2 (panoul de afișaj);
  • în  Periodicul de informare al Consiliului  Municipal Brad „Zarandul”.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre supuse consultării publice se pot transmite, în scris,  până la data de  19 februarie 2021, astfel:

  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail:  [email protected];
  • prin poștă pe adresa: strada Independenței, nr. 2, municipiul  Brad, județul Hunedoara;
  •  la sediul instituției, Compartimentul Relații Publice, din municipiul Brad, strada Independenței, nr. 2, județul Hunedoara.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la aceste proiecte, precum și propunerile și observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea “Propuneri privind aprobarea Statutului Municipiului  Brad” respectiv ”Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind amenajarea,  întreţinerea şi exploatarea locurilor de  parcare  amenajate pe domeniul public al  Municipiului  Brad.”

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul  de hotărâre în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 19 februarie 2021.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele numere de telefon: 025-4612665, 0254-612666, e-mail: [email protected].

Source