PLAN URBANISTIC GENERAL – VOLUMUL I – MEMORIU GENERAL

PLAN URBANISTIC GENERAL – PRESCRIPŢII SPECIFICE PE UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ, ZONE ŞI SUBZONE FUNCŢIONALE

PLAN URBANISTIC GENERAL – VOLUMUL II -REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Source