Astăzi, în organizarea Primăriei Municipiului Timișoara, a avut loc dezbaterea cu tema Infrastructura școlară 3.0. Școala mai aproape de tine, în Sala festivă a Colegiului Național Constantin Diaconovici Loga

În cadrul evenimentului, au fost prezentate rezultatele studiului “Unitățile de învățământ din Timișoara – Distribuția teritorială a elevilor și a școlilor în Zona Metropolitană Timișoara”, elaborat de Centrul Interdisciplinar pentru Știința Datelor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, la solicitarea Primăriei Municipiului Timișoara. 

Prezentarea a fost urmată de o dezbatere de tip panel, susținută de Ruben Lațcău, viceprimarul Municipiului Timișoara, conf. univ. dr. Norbert Petrovici, autorul studiului, Universitatea Babeș-Bolyai, conf. univ. dr. Bogdan Nadolu, Universitatea de Vest, Radu Szekely, consilier în cadrul Cancelariei Prim-ministrului Aura Danielescu. inspector școlar general, Gabriel Almăjan, arhitectul șef al Municipiului Timișoara Simona Crisbășanu, expert Coaliția pentru educație. În public au fost prezenți specialiști din instituțiile publice cu atribuții în domeniul educației, reprezentanți ai ONG-urilor, elevi și cadre didactice.

Au fost discutate principalele aspecte pe care studiul le evidențiază, din punct de vedere al schimbărilor demografice și necesitatea ca aceste schimbări să fie reflectate în regândirea rețelei școlare la nivelul zonei metropolitane. 

„Studiul oferă o perspectivă reală asupra situației infrastructurii școlare din Timișoara, prognoze demografice, ne permite să analizăm nevoile existente într-un mod structurat, bazat pe date, nu pe păreri. Există școli supraaglomerate și școli unde clasele sunt subdimensionate sau specializările pe care le oferă nu mai corespund cerințelor sociale și economice actuale. În același timp, Timișoara nu deservește doar nevoile educative copiilor din municipiu, ci pe ale întregii zone metropolitane. Este clar că va dura până când zona periurbană va reuși să absoarbă numărul mare de copii ale căror familii s-au mutat acolo. Este clar că avem nevoie de școli noi, nu doar în Timișoara, ci și în localitățile limitrofe. Studiul este un punct de plecare pentru dialogul pe care dorim să îl continuăm la nivel de comunitate, cu toate persoanele interesate, pentru a corela politicile publice de urbanism și mobilitate cu cele educative, la nivel zonal. De asemenea, studiul constituie un argument solid pentru obținerea de finanțări dedicate dezvoltării infrastructurii școlare.” arată Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei.

Migrația populației înspre localitățile periurbane, atractivitatea Timișoarei ca piață de muncă la nivel regional și chiar național, discrepanțele între încărcarea unităților de învățământ din municipiu comparativ cu cele din periurban, dar și între diferitele zone ale orașului reprezintă tot atâtea provocări la care e necesar să fie găsite soluții. 

Identificarea soluțiilor implică și existența unui set de date valide, structurate, pe baza cărora să poată fi luate decizii coerente de dezvoltare integrată, la nivelul întregii zone metropolitane. Studiul a fost elaborat tocmai pentru a oferi o validare științifică a informațiilor care vor sta la baza viitoarelor decizii de reconfigurare și adaptare a rețelei școlare la situația actuală. De asemenea, studiul oferă proiecții pentru următorii ani, dar și posibile scenarii pentru modul în care poate fi diminuată presiunea existentă la nivelul școlilor din Timișoara, mai ales pe segmentul de vârstă preșcolară, al claselor primare și gimnaziale. Este un instrument de lucru, care va fi adaptat și pe baza propunerilor primite din partea celor interesați de această tematică.

Problematica educației depășește granițele administrativ-teritoriale și este necesar un efort comun al tuturor actorilor sociali – de la instituții la investitori pentru o dezvoltare integrată a infrastructurii școlare.

Serviciul Comunicare

Sinteza studiului

 

The post Dezbatere dedicată infrastructurii școlare din Timișoara first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source