Din 26 octombrie 2020 începe depunerea dosarelor pentru ajutorul de încălzire. Formularele se pot ridica de la Primăria Sovata. Depunerea dosarelor se face la caseria primăriei, luni-joi între orele 09,00-15,30, vineri 09,00-13,00. Pentru obţinerea ajutorului pe luna noiembrie se iau în considerare numai dosarele depuse până la data de 13 noiembrie inclusiv.

Nu pot beneficia de acest ajutor familiile pentru care:

– veniturile nete pe persoană depăşesc 750 lei, 

– care au în proprietate clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, 

– care au în proprietate autoturisme sau motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani,

– care au la bancă depozite de peste 3.000 lei, 

– iar terenurile de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane depăşesc 1.000 mp. 

Beneficiile de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat şi, după caz, din bugetele locale se acordă sub rezerva achitării de către beneficiar a obligaţiilor de plată faţă de bugetul local.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei sau la numărul de telefon 0265-570218.

Articolul Depunerea dosarelor pentru ajutorul de încălzire apare prima dată în Primăria Sovata.

Source