ORAȘUL NEGREȘTI-OAȘ, titular al proiectului ” COMPLEX SPORTV-ORAȘUL NEGREȘTI-OAȘ”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi amplasat în orașul Negrești-Oaș, str.1 Iunie, nr.43, jud. Satu Mare.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16:30, vineri între orele 8-14 precum și la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Publicul  interesat poate înainta comentarii/observațiile la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului  pe pagina de internet a autorității competente pentru protectia mediului.

Source