Cel mai mare buget din istoria comunei Șelimbăr a fost votat de consilierii locali, săptămâna, trecută, și prevede alocarea a 36,09 milioane de lei pentru dezvoltarea localității.

În acest an se va finaliza construcția unei grădinițe și se va începe construcția unei noi, a doua în ultimii doi ani.

Potrivit datelor, proiectul de buget pe anul 2022 se ridică la 69,837 milioane de lei, cel mai mare înregistrat până acum în ultimii 30 de ani.

Bugetul pe 2022 cuprinde venituri de 47,45 milioane de lei și cheltuieli de 71,05 milioane de lei, dintre care 34,96 milioane de lei pentru secțiunea de funcționare și 36,09 milioane lei pentru secțiunea de dezvoltare.

Veniturile proprii ale bugetului local sunt constituite din impozite și taxe locale, cote defalcate din impozitul pe venit, donații și sponsorizări.

Veniturile curente sunt în sumă de 45,62 milioane lei, din care venituri fiscale reprezintă 40,41 milioane de lei. Din această sumă, 24,60 milioane de lei reprezintă impozitul pe venit, 9,17 milioane de lei – impozite și taxe pe proprietate, 6,58 milioane de lei – impozite și taxe pe bunuri și servicii și 52 mii de lei alte impozite și taxe fiscale.

Cheltuielile de personale reprezintă 5,61 milioane de lei.

Pentru capitolul învățământ s-au alocat 5,28 milioane de lei, din care 1,22 milioane – cheltuieli pe bunuri și servicii și dotări u echipamente.

23, 26 de milioane de lei vor fi cheltuite la capitolul ”transporturi”, din care 21,09 milioane lei pentru investiții în infrastructura stradală și 2,16 milioane de lei pentru lucrările de întreținere a infrastructurii stradale.

Ponderea cea mai mare a cheltuielilor de investiții a fost alocată în domeniul transportului, respectiv a infrastructurii rutiere, urmată de domeniul educației, a serviciilor de dezvoltare publică (rețele de apă, canalizare, iluminat public).

Lucrări în curs de execuție:

– Grădinița de pe strada Doamna Stanca

– Capela mortuară din satul Veștem

– Drum vicinal între Mohu și stația de epurare

– Modernizare strada Lucernei

– Modernizare strada Dinicu Golescu

– Modernizare acces Octavian Goga

– Reabilitare strada Seviș

– Amenajare promenadă între Mihai Viteazu și Octavian Goga

– Stație de pompare Podul de fier

– Teren multifuncțional Bungard

– Modernizare strada Ion Creangă

– Reabilitare strada Traian

– Modernizare strada Decebal

– Modernizare strada Petru Rareș

– Modernizare strada Junimii

– Modernizare strada Treboniu Laurean

– Modernizare strada Unirii

– Modernizare prelungire 1 Decembrie

– Modernizare strada Cimitirului

– Modernizare iluminat publica strada T. Arghezi

– Rețele hidro-edilitare strada Iuliu Maniu

– Rețele iluminare publică și cablaj metropolitan strada Armoniei

– Stație de epurare Sp1 Veștem

– Extindere rețea de apă Bungard și stație de pompare

– Modernizare strada Nouă Șelimbăr

Lucrări în curs de contractare a execuției

– Construire capelă mortuară refacere împrejmuire Bungard

– Construire capelă mortuară Mohu

– Construire sediu primărie

– Construire grădiniță

– Amenajare curte cămin cultural Bungard

– Împrejmuire capela din satul Veștem

– Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării integrate a ebergiei în infrastructura de iluminat public

– Extindere rețea de distribuție energie electrică în cartirul tineretului

– Modernizare pod strada Mihai Viteazu

– Modernizare stradă Pictor Nicolae Brana

Elaborare documentații tehnico – economice

– Rețele hidro-edilitare iluminat public și cablaj metropolitan Iulia Hașdeu

– Iluminat public și cablaj metropolitan cartierul tineretului

– Construire sediu primărie

– Proiectare pod între străzile Podului și Seviș

– Proiectare reprofilare strada Mihai Viteazu

– Modernizare strada Trifoiului

– Modernizare drumul Gării din Mohu

– Reabilitare strada Liliacului

– Modernizare infrastructură strada Sabin Bălașa

– Pistă de biciclete DN1 – Pădure Șopa

– Modernizare strada Stadionului

– Modernizare strada Ion Neculce cu rețelele aferente

– Refacerea infrastructurii rutiere și rețele pe strada Petru Aron

– Modernizare strada Ion Rațiu

– Amenajare promenadă pe malul Râului Seviș

– Modernizare strada Otilia Cazimir

– Stație de pompare Triajului

– Stație de pompare Veștem

– Studiu de fezabilitate pentru investiția construire bază sportivă Veștem.

Source