1. DP nr.105-2023

The post D I S P O Z I Ţ I A Nr. 105 din 19.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Periam în şedinţă extraordinară appeared first on U.A.T Comuna Periam.

Source