Punem banii europeni la treabă!
A fost semnat și contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea performanței energetice și lucrări conexe pentru Grădinița nr.15 Focșani”, în valoare totală de 4.211.058,09 lei.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea eficienței energetice a clădirii grădiniței, în vederea reducerii consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, asigurând totodată îmbunătățirea confortului, sănătății și siguranței preșcolarilor și personalului de aici.
Obiectivele specifice ale proiectului:
reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră cu 78,69 %;
reducerea consumului anual de energie primară (kWh/an) în clădirea grădiniței cu 68,91 %;
reducerea consumului anual de energie finală în clădirea grădiniței cu 82,12%;
reducerea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total cu 75,47 %;
atingerea unui procent a energiei din surse regenerabile de 21,08%.

Lucrările propuse în cadrul proiectului:
izolarea termică a faţadelor;
termo-hidroizolarea terasei;
izolarea termică a planșeului peste subsol neîncălzit;
consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
supraînălțarea aticului;
executarea unor lucrări de recompartimentare interioară;
dotarea cu corpuri de încălzire (ventiloconvectoare);
instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice;
instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei termice;
instalarea de panouri solare electrice;
instalarea unui sistem de ventilare pentru asigurarea calităţii aerului interior;
lucrări specifice necesare obținerii avizului ISU.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Focșani

Source