„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată !“

„CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI A GRADULUI DE CONFORT AL CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI ROMAN PRIN ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE”

 

Planul Național de Redresare și Reziliență
Componenta C10 – Fondul local
Investiția I.1 – Mobilitate urbană durabilă
I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC.

                                

Obiectivele generale al proiectului :

O1 – Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

O2 – Asigurarea cadrului pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare teritorială și urbană la nivelul autorităților publice locale.

 

Obiectivul specific: Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană.

Prin intermediul componentei C10 – Mobilitate urbană durabilă- se urmăreste îmbunătățirea transportului prin sisteme de transport inteligente și tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local.

Proiectul propus va conține următoarele componente specifice domeniului ITS:

  • 14 stații de autobuz smart (acestea vor include și panouri de informare a călătorilor, precum și aplicația de mobilitate pentru călători);
  • mobilier urban smart (bănci ce vor dispune de sistem integrat wi-fi și diferiți senzori);
  • sistem de informare a călătorilor (compus din: server AVL, licență AVL și informații călători, sistem si server de managment al transportului public, echipamente îmbarcare autobuz și PC dispecerat).

 

Beneficiar: UAT Municipiul Roman
Data începerii proiectului: 30.12.2022
Data finalizării proiectului: 30.04.2026
Codul proiectului: C10-I1.2-408                                                                                                              

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 2.446.013,33 lei (cu TVA)

Source