Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL LOCUINȚELOR DIN MUNICIPIUL ROMAN”, Cod Smis: 119146 (în implementare) este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale.

Scopul proiectului: Creşterea eficienţei energetice a 7 blocuri de locuinţe situate în municipiul Roman, în scopul dezvoltării economiei cu emisii scăzute de carbon.

Perioada de implementare a proiectului: 29 octombrie 2018 – 30 iunie 2021
Valoare proiect: 6.683.585,07 lei

Programul Operaţional Regional 2014-2020: www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro (site-ul web al Instrumentelor Structurale în România).

Source