02.11.2023

Primăria Municipiului Timișoara a finalizat Proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele pe anul 2024. Documentația a fost încărcată pe site-ul instituției și este disponibilă pentru consultare. Urmează să fie stabilită și data la care va fi organizată dezbaterea publică pe această temă. După finalizarea etapei de transparență, proiectul va fi supus aprobării Consiliului Local.

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,10 % asupra valorii impozabile.  Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile. Impozitul/taxa pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice se calculează prin aplicarea cotei de 0,10% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota taxei pentru servicii de reclamă și publicitate este de 3%.

Primăria Timișoara își continuă angajamentul de a susține activitățile culturale și în 2024, astfel menține cota 0 de impozitare pentru spectacole și manifestări artistice.  

Se mențin și în 2024 scutirile de impozit pentru anumite categorii de imobile, beneficiari și activități (de exemplu persoane cu venituri mici, asociații care prestează servicii sociale, scutiri pentru persoanele care și-au reabilitat termic imobilul ș.a.). 

Pentru a încuraja tranziția către un transport nepoluant, pentru anul 2024, se propune o reducere a impozitului pentru mijloacele de transport hibride cu 50%.

Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie a anului 2024, a impozitului pe clădiri, pe teren sau pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an 2024, contribuabilii persoane fizice și persoane juridice vor beneficia de bonificatie. 

Proiectul de hotărâre poate fi consultat integral la următorul link: 

https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/?uid=4AB9AC4DC7C7E567C2258A5B004D6816

Serviciul Comunicare

The post Cotele de impozitare vor rămâne neschimbate în 2024  first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source