banner CONVOCARE cl SITEÂSe aduce la cunoștință publică convocarea Consiliului Local al Orașului Negrești, care va avea loc în data de 11 ianuarie 2021, ora 14,00- la sediul Primăriei Orașului Negrești, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în Dispoziția Primarului Orașului Negrești nr. 6/08.01.2020.

 

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare Consiliului Local Negreşti din data de 21 decembrie 2020.

 
01

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 83.100 lei din excedentul bugetului local înregistrat la data de 31.12.2020.

DESCARCĂ

Source