DISPOZIŢIA nr. 235 / 30.01.2023 privind  convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 30.01.2023


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 30.01.2023, ora 16,00, prin platforma online de videoconferință.  

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

      Proiect de hotărâre privind aprobarea participãrii Municipiului Timișoara, în calitate de Partener 4,  la constituirea consorțiului pentru învãțãmânt dual „Consorțiul Regional pentru Învãțãmânt Dual Vest Timișoara”.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul   înscris  pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.         

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

 

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 30.01.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source