DISPOZIŢIA nr. 2384 din 29.11.2022 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 29.11.2022


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 29.11.2022, ora 14,00, prin platforma online de videoconferință.  

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

            1. Proiect de hotărâre privind     însușirea  de către Consiliul Local  a  Procesului  verbal nr. 8/23.11.2022 al Comisiei de negociere cu terții   cu privire  la constatarea folosinței  neîntreruptă   a imobilului  situat în Timișoara  str.  Martir Leontina Bînciu nr. 5  de către  Grădinița cu Program Prelungit nr. 19,  de la data expirării contractului de închiriere până în prezent  și a obligației  de plată  a costului folosinței imobilului   de  către ordonatorul terțiar  de credite  Grădinița cu Program Prelungit nr. 33 cu personalitate juridică.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul  înscris pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.          

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 29.11.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source