DISPOZIŢIA nr. 197  din 19.01.2023 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 20.01.2023


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 20.01.2023, ora 10,00, prin platforma online de videoconferință.  

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

1.   Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. Timișoara pentru aprobarea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2021.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul   înscris pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului  de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.   

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

       

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 20.01.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source