DISPOZIŢIA nr. 1731 din 15.06.2022 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 16.06.2022


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de   16.06.2022, ora 16,30, prin platforma online de videoconferință. 

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

1.   Proiect de hotărâre privind ,,aprobarea/ respingerea motivată a documentației Planului Urbanistic Zonal  – LOCUINŢE ŞI SERVICII, Piata Bisericii nr. 7, Timişoara, beneficiar S.C. OGLINDA S.A.”, conform Sentința Civilă nr. 1160/06.12.2021 definitivă prin Decizia Civilă nr. 493/19.05.2022, pronunțată în dosar nr. 3106/30/2021.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialul înscris pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 16.06.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source