DISPOZIŢIA nr. 1311   din 15.05.2023 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 16.05.2023

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din  O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;.

  Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ  membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 16.05.2023, ora 10,00, prin platforma online de videoconferință.
Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi de pe pagina de SharePoint a Primăriei Municipiului Timișoara https://primariatm.sharepoint.com/sites/consiliul.local.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

Anexă

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 16.05.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source