DISPOZIŢIA nr.   2047  din 14.09.2022 privind  convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 15.09.2022

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 15.09.2022, ora 12,00, prin platforma online de videoconferință. 

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

            Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 191/10.05.2022 privind aprobarea proiectului „Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante (troleibuze) necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara” și depunerea acestuia în cadrul unui parteneriat între Municipiul Timișoara, Comuna Dumbrăvița și Comuna Ghiroda în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile disponibile prin  Planul Național de Redresare și Reziliență 2020- 2026,  Componenta 10 Fondul Local.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

            (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

The post Convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 15.09.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source