DISPOZIŢIA nr. 1951/12.08.2022 privind convocarea DE ÎNDATĂ a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 12.08.2022

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
În conformitate cu prevederile art. 133  alin. (2)  lit.a), art.134 alin.(4)  și art.196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă DE ÎNDATĂ membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 12.08.2022, ora 13,00, prin platforma online de videoconferință. 

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

            1. Proiect de hotărâre privind aprobarea pierderilor tehnologice induse aferente anului 2021, din prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populație.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

          (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

      PRIMAR, DOMINIC FRITZ     

p. SECRETAR GENERAL,  SIMONA DRĂGOI

The post CONVOCAREA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 12.08.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source