DISPOZIŢIA nr. 1698  din 19.07.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de  25.07.2023

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

            În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art.134 alin.(1) lit. a) și art.196 alin. (1)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în  ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 25.07.2023, ora 17,00,  în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara din B-dul C.D. Loga nr.1.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut  în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi de pe pagina de SharePoint a Primăriei Municipiului Timișoara https://primariatm.sharepoint.com/sites/consiliul.local.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

 

DISPOZIȚIA nr. 1698 din 19.07.2023

ANEXĂ

RECTIFICARE LA DISPOZIȚIA nr. 1698 din 19.07.2023

The post Convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚA ORDINARĂ pentru data de 25.07.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source