DISPOZIŢIA nr.126 din 19.01.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara In ȘEDINȚĂ ORDINARĂ pentru data de 25.01.2022


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

 În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a) și art. 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 – privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 25.01.2022, ora 17,00, prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi din aplicația google drive.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR

CAIUS ȘULI

Anexă la dispoziția nr. 126/19.01.2022

The post CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ PENTRU DATA DE 25.01.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source