DISPOZIŢIA nr. 2415 din 12.12.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 16.12.2022


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (1)  lit.(a), alin.(3)  lit.(b) și art. 196  alin. (1)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 16.12.2022, ora 11,00, la Filarmonica ”Banatul” Timișoara, din B-dul C.D. Loga nr.2.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței:

            Ședința Consiliului Local al Municipiului Timișoara dedicată comemorării eroilor martiri și aniversării a 33 de ani de la începerea Revoluției din Decembrie 1989 de la Timișoara.

Art. 3: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

The post Convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 16.12.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source