DISPOZIŢIA nr.  1383   din 31.05.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 08.06.2023

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

            În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (1)  lit.(a), alin.(3)  lit.(b) și art. 196  alin. (1)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art.1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 08.06.2023, ora 17,00,  prin platforma online de videoconferință.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este:

1.   Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Generale Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar.

2.   Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Art. 3: (1) Consilierii locali vor prelua materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi de pe pagina de SharePoint a Primăriei Municipiului Timișoara https://primariatm.sharepoint.com/sites/consiliul.local.

           (2) Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

The post Convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 08.06.2023 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source