DISPOZIŢIA nr.   1918 /29.07.2022  privind  convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 03.08.2022


PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2)  lit. a), art.134 alin. (1)  lit.(a), alin.(3)  lit.(b) și art. 196  alin. (1)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.06.2021 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

DISPUNE :

Art. 1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 03.08.2022, ora 13,00,   în  Sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul” Timișoara, din B-dul C.D. Loga, nr. 2.

Art. 2: Proiectul Ordinii de zi a ședinței este: 

            1. Ședința Festivă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara dedicată Zilei de 3 August – Ziua Timișoarei.

Art. 4: Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință prin mass-media locală și pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara www.primariatm.ro.

PRIMAR,

DOMINIC FRITZ

SECRETAR,

CAIUS ȘULI

The post Convocarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de 03.08.2022 first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source